Nepal – et lille land med store udfordringer

børn i nepal

Nepal er et af verdens fattigste lande, og kæmper med følgerne af den ti år lange borgerkrig, som sluttede i 2006. Nepals største udfordringer ligger i at opretholde freden, mens statsapparatet opbygges, at forankre demokratiet, at sikre grundlæggende menneskerettigheder og at komme ud af fattigdommen og skabe vækst.

Nepal er nummer 157 på listen over verdens 187 fattigste lande ifølge UNDPs indeks over menneskelig udvikling. Ca. 25 % af befolkningen levede under fattigdomsgrænsen i 2011 sammenlignet med 31 % i 2009 og 42 % i 1996. Arbejdsløsheden er meget høj, ca. 45 % og stigende – trods landets geografiske placering imellem to af de hurtigst voksende økonomier i verden – Indien og Kina I de seneste syv år er antallet af fattige dog halveret, og uligheden er blevet reduceret, hvilket skyldes antallet af nepalesere, der tager arbejde i udlandet og sender penge hjem til Nepal.

Det vurderes at op til 5 millioner nepalesere ud af en samlet befolkning på ca. 30 millioner arbejder i udlandet, primært i Golfstaterne, Indien og Malaysia. Billig arbejdskraft er således Nepals største eksportvare!!. Der er seneste år også sket positive forandringer i forhold til udarbejdelsen af love og politikker i forbindelse med kvinder og børn, herunder retten til statsborgerskab og for kvinders vedkommende stemmeret. Nepal mangler dog stadig at forbedre hånd hævelsen af lovgivningen i forbindelse med kønsbaseret vold og seksuelle rettigheder, herunder tvangsarbejde og ulovlig rekruttering af arbejdskraft med henblik på tvangs arbejde, børnetvangsarbejde og handel med sex.

Danmarks involvering

Danmark er meget involveret i hjælpearbejdet og arbejder målrettet på områderne:

  • Sikring af fred, overholdelse af menneskerettighederne og demokrati.
  • Bekæmpelse af fattigdom

Der er stor aktivitet på danske udviklingsprojekter i Nepal og stor fokus fra dansk side på at øge samhandlen fra Nepal til Danmark, idet det den mest naturlige måde at skabe arbejde, vækst og velfærd i Nepal. Bl.a. derfor er de nepalesiske uld produkter friholdt for en 12 procents told ved indførsel til Danmark.

Børn der ønsker bedre vilkår

Ved at købe produkter fra Una Living støtter du også udviklingsarbejdet i Nepal og er med til at ”overføre velfærd” til landet, mindske arbejdsløsheden, give fattige kvinder og deres børn muligheder for overlevelse og mulig uddannelse. Det giver en god fornemmelse at hjælpe – og netop det er en vigtig drivkraft for folkene bag Una Living.